Kwartiermaker evenementenbeleid Steenwijkerland

juli 2023 - maart 2024

Evenementen zijn belangrijk voor Steenwijkerland als het gaat om bijvoorbeeld het stimuleren van cultuur- en sportdeelname, promotie van het gebied en ter versterking van de sociale cohesie. Daarbij staan evenementenorganisatoren voor steeds complexere uitdagingen. Denk aan wet- en regelgeving en bijvoorbeeld duurzaamheid. De gemeente is voornemens een nieuw evenementenbeleid op te stellen. Samen met de stakeholders onderzoeken we de verschillende aspecten die bij het organiseren van een evenement komen kijken en welke rol de gemeente hierin kan spelen om vast te leggen in een visie.

Projectleider EK Wielerevent Assen

december 2022 - oktober 2023

In september 2023 heeft van 20 september tot en met 24 september het EK Wielrennen Drenthe plaatsgevonden.  Op zondag 24 september vond in Assen de start van de heren elite plaats. Een prachtig event om Drenthe en Assen op te kaart te zetten, maar ook om de breedtesport, een feest van ontmoeten en samenwerkingen te stimuleren door het bieden van een diversiteit aan activiteiten en een feest voor de stad tijdens het weekend. 

Projectleider Festival Veenhuizen

september 2020 - heden

Festival Veenhuizen:  een  festival van klassieke muziek en verhalen in een bijzondere omgeving, in het dorp Veenhuizen. Inmiddels is Veenhuizen bestempeld als Werelderfgoed. Met dank aan het enthousiasme van de (horeca)ondernemers, de musici en de vele vrijwilligers zijn we in staat een prachtig festival te organiseren, met een jaarlijks een groei in bezoekersaantallen! https://festivalveenhuizen.nl/

Organisatie Scholenmarkt: van PO naar VO

mei 2020 - heden

In 2019 hebben de VO onderwijsinstellingen in Assen de handen in één geslagen en is er een gezamenlijke scholenmarkt georganiseerd. Gezien het succes is besloten hieraan een vervolg te geven. 

Het doel is leerlingen groep 8  voor te bereiden op de stap die ze volgend najaar gaan zetten: de stap naar het VO.  Ze vooral te laten zien wat het VO in Assen te bieden heeft, wat het verschil in onderwijs instellingen is en hoe gaaf het is dat je naar het VO mag. Voor alle informatie zie VO-Assen.nl

 

Projectmanager Drentse Onderneming van het Jaar 2020

februari 2020 - heden

De Stichting Drentse Onderneming van het Jaar wil door het jaarlijks toekennen van deze titel haar bewondering en waardering tonen voor alle, zeer uiteenlopende, Drentse ondernemingen. De prijs benadrukt het belang van goed ondernemerschap, voor zowel de economie als de werkgelegenheid in Drenthe. Samen trots op ondernemend Drenthe.

Als Projectmanager begeleid ik het gehele proces van de opstart van het proces tot de organisatie en uitvoering van de events met als klapper de jaarlijkse finale gehouden in het najaar. Ik ondersteun het Stichtingsbestuur en ben de verbindende factor tussen alle betrokken partijen om uiteindelijk gezamenlijk prachtige events te organiseren en dé Drentse ondernemingen een podium te bieden.

Voor meer informatie zie Drentse Onderneming van het Jaar.

logo Drentse onderneming van het jaar

Sportregisseur Assen

januari 2021 - maart 2023 (afgerond)

Als regisseur van het Asser Sportakkoord heb ik samen met een prachtig team het Asser sportakkoord door ontwikkelt. Op inhoud en organisatorisch! Vanuit de ambitie “iedereen die wil sporten moet kunnen sporten”. 

Met de oprichting van Stichting Assen Sportstad, ligt er een stevig fundament om het belang van sport voor de toekomst te waarborgen. 

Organisatie zakelijk fietsevenement BMN Bouwmaterialen

mei 2022 (afgerond)

Op 13 mei jl. mocht ik voor BMN Bouwmaterialen vestiging Noord een fietsevenement voor zakelijke relaties uit heel Nederland organiseren. Een event waarin netwerken en sportiviteit elkaar ontmoeten.

Onder begeleiding van motards en wegkapteins van TFC t Kamrad is o.a. als onderdeel van een tocht van ruim 80km de Col du VAM bedwongen, onze Drentse trots. Naast het sportieve karakter is ook de inwendige mens niet vergeten. Ontvangst met lunch en na afloop kon men aanschuiven bij de BBQ. Start en finishlocatie De Balloohoeve in Balloo. Een unieke en gastvrije locatie. 

Een dag om met een grote glimlach op terug te kijken. Met dank aan de fijne samenwerking en de sportieve gasten. 

Ook dit is marketing voor onze Provincie.

logo BMN wielertocht

Productieleider theatervoorstelling Roodpaleis

maart 2021 - juni 2021 (afgerond)

De voorstelling “Mijn Liefde is een Koorts” van theatergezelschap Roodpaleis is in juni 2021 opgevoerd in de Stefanuskerk in de gemeente Midden-Drenthe. De voorstelling maakt onderdeel uit van het Culturele Jaar 2020. Een prachtige locatie voor een prachtige voorstelling die in ca 8 dagen tijd ruim 10 keer is gespeeld.

Regisseur Betsy Torenbos. Zie Mijn Liefde is een koorts

Project Samen-werken op basis van digitale verbondenheid

april 2020 - dec 2020 (afgerond)

De huidige tijd, de 1,5m economie, zorgt voor veel onduidelijkheid en onzekerheid over de toekomst. Organisaties ervaren stress en verwarring. Niemand weet hoe lang we in deze onzekere tijd zullen verkeren. Veel organisaties, mogelijk ook jouw organisatie, hadden tot enkele maanden geleden vrijwel niet te maken met online werken en thuis werken. Maar nu zijn we er toch redelijk aan gewend geraakt en zien we ook voordelen in deze nieuwe manier van werken. Maar velen hoor je ook over de nadelen. Het is een essentieel onderdeel geworden in onze dagelijkse manier van (samen)werken. Het grootste gemis zijn de persoonlijke ontmoetingen. Langzaamaan ontstaat weer de ruimte om ons weer live te verbinden, maar tot hoe ver strekt deze ruimte en hoe jou je jezelf en je (werk)omgeving scherp. Deze nieuwe situatie vraagt om flexibiliteit en brengt ook mooie nieuwe ervaringen met zich mee.

Over hoe die toekomst vorm kan geven hebben wij in onze achtertuinen, op 1,5m afstand, nagedacht en vertaald in concreet project. Wij, dat zijn 2 Drentse onderneemsters te weten Anneke Haar van De Nieuwlande Groep en ikzelf. Anneke is een zeer ervaren organisatiedeskundige met veel expertise op het gebied van organisatieontwikkeling. En ik ben een innovatieve startende onderneemster die ook door de effecten van Covid19 is gaan omdenken over mijn huidige en nieuwe bedrijfsactiviteiten. Volgens ons gaan we niet terug naar de volledige oude werkstructuur, daarom denken wij graag samen met jouw medewerkers aan het ‘nieuwe normaal’ om te bepalen welke manieren effectief zijn.

Ben je geïnteresseerd geraakt en zie je kansen voor jouw organisatie? Wij leggen je graag geheel vrijblijvend ons plan voor.

Mede project-begeleider Lokaal Sportakkoord gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland

Januari 2020 - juni 2020 (afgerond)

Alle gemeenten werken momenteel aan een Lokaal Sportakkoord. Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel iedereen, écht iedereen, plezier in sport te laten hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop men de komende jaren voortgang willen boeken. Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hun eigen sportakkoorden ontwikkelen en die ook uitvoeren. In zo’n lokaal/regionaal sportakkoord maken lokale partijen afspraken over hoe zij met elkaar hun eigen ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken.

Mijn oud-collega André Kasel, Kasel Management en Advies, Sportformateur bij de gemeente als hiervoor genoemd heeft mij gevraagd samen met hem deze Sportakkoorden te ontwikkelen.

Drentse Fiets4daagse 2021

maart - augustus 2021 (afgerond)

De Drentse Fiets4Daagse is het grootste recreatieve fietsevenement van Nederland, in 2021 gehouden van 13 – 16 juli .

In het voorjaar van 2021 heb ik door het bestuur gevraagd of ik de organisatie en coördinatie van de  DF4D kon organiseren. Een mooi event voor Drenthe waar ik al jarenlang vanuit verschillende rollen bij betrokken ben geweest. Van eind maart tot en met augustus heb ik hier mijn bijdrage aan mogen leveren. In een tijd van corona en met als partners 7 startplaatsen, die hun eigen routes en activiteiten organiseren, een mooie opdracht voor een prachtig event voor Drenthe.